Veřejná zakázka: Část 2 – Vakuová stanice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1975
Jedná se o část veřejné zakázky: Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti BBT-MATERIALS PROCESSING s.r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Vakuová stanice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka vakuové stanice, blíže specifikováno ve Specifikaci Předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 „Příloha č. 1b Specifikace předmětu plnění – část 2“ této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 395 891 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy