Veřejná zakázka: Digi pro EURIC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2029
Systémové číslo: P24V00000108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022301
Datum zahájení: 16.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Digi pro EURIC
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního zajištění vzdělávání pro členy spolku EURIC.
Předmětem plnění zahrnuje zejména následující činnosti:

a) Příprava a realizace vzdělávacích kurzů pod vedením kompetentního lektora;
b) Odborné proškolení účastníků kurzů
c) Zajištění akvizice a zapojení obchodních společností do spolku Euric, z.s., k naplnění požadovaného rozsahu osobohodin a ke splnění požadovaných indikátorů projektu a následné proškolení jejich zaměstnanců po přidělení podpory de minimis.
d) Náklady spojené se zajištěním kurzů a lektora (cestovné, ubytování, stravné, apod.);
e) Zajištění školících materiálů pro účastníky - příprava, tisk a distribuce
f) Zajištění školících prostor dodavatelem (minimální požadavky na prostory jsou uvedeny ve specifikaci předmětu jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 2),
g) Zajištění technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání - flipchart nebo whiteboard, dataprojektor, PC, apod.;
h) Zajištění veškeré potřebné dokumentace ke kurzům dle výzvy.
i) Zajištění fotodokumentace ( ve formátu jpg. ) a to v minimálním rozsahu: dvě fotografie z každého realizovaného kurzu.
j) Dodržování povinné publicity v rámci školení dle pravidel NPO;
k) Komunikace se zadavatelem, řešení operativních problémů a eventuálních změn projektu, změn témat ve vzdělávacím plánu a harmonogramu dle potřeb zapojených členských organizací.
l) Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky.

Rozsah plnění činí 43 200 osobohodin, po dobu realizace projektu (cca 17 měsíců, nejpozději však projekt bude ukončen 30. 9. 2025).

Osobohodina: za osobohodinu vzdělávání je považována výuka osoby z cílové skupiny po dobu 60 minut bez ohledu na počet osob. Osobohodina vzdělávání je základní jednotkou zakázky. (dále jen „osobohodina“)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: EURIC, z. s.
 • IČO: 01251023
 • Poštovní adresa:
  24. dubna 495
  66443 Želešice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012928

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy