Veřejná zakázka: Stašov nade vsí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 311
Systémové číslo: P17V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.03.2017
Nabídku podat do: 31.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Stašov nade vsí
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stašov nade vsí“. Jedná se o výstavbu přípravy pro zástavbu rodinných domů v obci Stašov, spočívající v rekonstrukci komunikace, kanalizace, veřejného osvětlení, slaboproudu a plynovodu.Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci (název: STAŠOV – RODINNÁ ZÁSTAVBA „NADE VSÍ“)pro veřejnou zakázku s názvem „Stašov nade vsí ” vypracované v květnu 2016 Ing.arch. FEISTNEREM MARTINEM (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 20 522 510 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Obec Stašov
  • IČO: 00233811
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-004834

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno
na recepci v prvním patře

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky