Veřejná zakázka: Modernizace kapacit vývojového centra společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o. – Dodávka Software

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 522
Systémové číslo VZ: P18V00000094
Datum zahájení: 11.10.2018
Nabídku podat do: 29.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Modernizace kapacit vývojového centra společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o. – Dodávka Software
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu s názvem Modernizace kapacit vývojového centra společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o. Podrobně je předmět plnění popsán ve specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Konkrétně se jedná o dodávku 3D konstrukčního software a PDM systému.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 410 839 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: IMT Technologies & Solutions s.r.o.
  • IČO: 29443971
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-022384

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy