Veřejná zakázka: Zavedení vyššího stupně krytí produktů pro telekomunikační, datové a energetické sítě – druhá dodávka materiálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 700
Systémové číslo: P19V00000134
Datum zahájení: 12.08.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zavedení vyššího stupně krytí produktů pro telekomunikační, datové a energetické sítě – druhá dodávka materiálu
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky realizované v souvislosti s realizací akce „Zavedení vyššího stupně krytí produktů pro telekomunikační, datové a energetické sítě – druhá dodávka materiálu“. Konkrétně se jedná o dodávku materiálu. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Položkovém soupisu předmětu plnění (technologických kusovnících), který je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: MICOS TELCOM s.r.o.
  • IČO: 07506023
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy