Veřejná zakázka: Část 1 – Kolový teleskopický nakladač

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 703
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Kolový teleskopický nakladač

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. Konkrétně se jedná o dodávku kolového teleskopického nakladače. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění pro část 1, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.


Předpokládaná hodnota

  • 1 360 890 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy