Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 702
Systémové číslo: P19V00000136
Datum zahájení: 16.08.2019
Nabídku podat do: 02.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. Konkrétně se jedná o dodávku vysokozdvižného vozíku a kolového teleskopického nakladače. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 063 770 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: MEGAWASTE, spol. s r.o.
  • IČO: 60721804
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 365306

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy