Veřejná zakázka: Část 2 – Vysokozdvižný vozík

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 704
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Vysokozdvižný vozík

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. Konkrétně se jedná o dodávku vysokozdvižného vozíku. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění pro část 2, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.


Předpokládaná hodnota

  • 702 880 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků