Veřejná zakázka: Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – dodávka FVE a LED osvětlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 710
Systémové číslo: P19V00000144
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – dodávka FVE a LED osvětlení
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – dodávka FVE a LED osvětlení“. Předmětem je kompletní dodávka FVE o instalovaném výkonu 30 kWp, včetně montáže a uvedení do provozu a zajištění následného servisu. Předmětem plnění je zároveň zajištění připojení k DS, zadavatel požaduje dálkový (rádiový) přenos signálu HDO. Zařízení musí být schválené distribucí E.ON. V součinnosti se zadavatelem účastník zajistí první paralelní připojení v rámci DS E.ON a současně v součinnosti se zadavatelem licenci na výrobu elektrické energie v rámci ERÚ. Dále je předmětem také dodávka LED osvětlení včetně výměny stávajícího osvětlení a částečné elektroinstalace rozvodů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 013 488 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Očenášek – Mikulka, spol. s r. o.
  • IČO: 26971305
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 360060

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy