Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti Lesní společnost HSS v.o.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 713
Systémové číslo: P19V00000147
Datum zahájení: 27.08.2019
Nabídku podat do: 27.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna strojního vybavení společnosti Lesní společnost HSS v.o.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti Lesní společnost HSS v.o.s.. Konkrétně se jedná o dodávku kolového rypadla. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 15 175 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesní společnost HSS v.o.s.
 • IČO: 26000865
 • Poštovní adresa:
  Rážova 477/21
  19015 Praha 9

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy