Veřejná zakázka: Část 1 – Kuželové drtiče a třídič

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 838
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Kuželové drtiče a třídič

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem)". Konkrétně se jedná o dodávku kuželových drtičů a třídiče. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.


Předpokládaná hodnota

  • 11 446 550 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy