Profil zadavatele: Obec Hluboké Mašůvky

  • Název: Obec Hluboké Mašůvky
  • IČO: 00292770
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_118.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367941

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava MK 2017 "Za rybníkem" a "U trafa"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 30.05.2017 14:00
Místní komunikace - ll.etapa, Hluboké Mašůvky, oblast Nivy, úseky ,,A" a ,,B"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 21.06.2016 13:30
TDI_Hluboké Mašůvky, oprava místní komunikace Svatoňovec + veř. prostranství u Kostela
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2015 29.04.2015 11:00
Oprava místních komunikací - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA a Oprava místních komunikací - SVATOŇOVEC trasa I. a trasa II.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2015 20.03.2015 14:00
Snížení energetické náročnosti KD a OÚ Hluboké Mašůvky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 23.02.2015 09:00
Vícepráce – Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba
podlimitní Zadáno 18.09.2013 18.09.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016