Profil zadavatele: Miroslavské strojírny, s.r.o.

  • Název: Miroslavské strojírny, s.r.o.
  • IČO: 60730471
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_331.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 638113

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2021 16.04.2021 10:00
Inovace výroby ve společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2016 21.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016