Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1186
Systémové číslo: P21V00000068
Datum zahájení: 30.03.2021
Nabídku podat do: 16.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výměna strojního vybavení společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.". Konkrétně se jedná o CNC soustruh a CNC frézku. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Miroslavské strojírny, s.r.o.
  • IČO: 60730471
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 638113

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy