Profil zadavatele: Obec Stašov

  • Název: Obec Stašov
  • IČO: 00233811
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_434.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-004834

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stašov nade vsí
podlimitní Zadáno 09.03.2017 31.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016