Profil zadavatele: Římskokatolická farnost Újezd u Brna

  • Název: Římskokatolická farnost Újezd u Brna
  • IČO: 65266242
  • Adresa:
    Masarykova 38, 664 53 Újezd u Brna
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_502.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-020458

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunitní centrum – Újezd u Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 02.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016