Profil zadavatele: Lesní společnost HSS v.o.s.

  • Název: Lesní společnost HSS v.o.s.
  • IČO: 26000865
  • Adresa:
    Rážova 477/21
    19015 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_836.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018072

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Lesní společnost HSS v.o.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2019 27.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016