Profil zadavatele: MEGAWASTE, spol. s r.o.

  • Název: MEGAWASTE, spol. s r.o.
  • IČO: 60721804
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_90.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 365306

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO ve společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. – II.
nadlimitní Zadáno 22.07.2021 23.08.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. – Vysokozdvižný vozík - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2019 14.10.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2019 02.09.2019 10:00
Separační zvony a paketovací lisy pro společnost MEGAWASTE, spol. s.r.o. II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 30.09.2015 10:00
Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 30.10.2014 10:00
Zkvalitnění nakládání s odpady v Břeclavském a Hodonínském regionu – dodávka kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014 17.10.2014 10:00
Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu – dodávka kontejnerů pro svoz odpadu
podlimitní Zadáno 22.10.2013 07.11.2013 10:00
Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu – dodávka svozového vozidla včetně nástavby
podlimitní Zadáno 20.09.2013 07.10.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016