Profil zadavatele: Obec Damnice

  • Název: Obec Damnice
  • IČO: 00600270
  • Adresa:
    Damnice 141
    671 78 Damnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_855.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-021745
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/damnice

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva o dílo_č.12 2020_Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice - Západ I Smlouva o dílo zveřejněna v souladu dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dokument PDF Smlouva o dílo 12 2020 Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice - Západ I.pdf 3.17 MB