Profil zadavatele: Obec Damnice

  • Název: Obec Damnice
  • IČO: 00600270
  • Adresa:
    Damnice 141
    671 78 Damnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_855.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-021745
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/damnice

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník podél silnice III/4151 ve směru na Jiřice Damnice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 10.03.2023 10:00
Mateřská škola Damnice – zahradní prvky
podlimitní Zadáno 24.02.2022 15.03.2022 10:00
Stavební úpravy Centra volnočasových aktivit v Damnicích V. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2021 20.10.2021 10:00
Mateřská škola Damnice – dodávky
podlimitní Zadáno 18.05.2021 04.06.2021 11:00
Stavební úpravy Centra volnočasových aktivit v Damnicích IV.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 30.10.2020 09:00
Komunitní centrum Damnice
podlimitní Zadáno 17.08.2020 03.09.2020 10:00
Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice - Západ I.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 15.07.2020 13:00
Mateřská škola Damnice - stavební práce
podlimitní Zadáno 22.05.2020 30.06.2020 10:00
Sociální bydlení v obci Damnice
podlimitní Zadáno 25.09.2019 23.10.2019 10:00
5 bytových jednotek Damnice
podlimitní Zadáno 28.06.2019 22.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016