Veřejná zakázka: Rekonstrukce a Modernizace Domova Narnie v Morkůvkách – Projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1513
Systémové číslo: P22V00000100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 02.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce a Modernizace Domova Narnie v Morkůvkách – Projektová dokumentace
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení včetně položkového rozpočtu, projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby („DPS“), včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování vnitřního vybavení včetně položkového rozpočtu, součinností při výběru dodavatele a výkonu autorského dozoru stavby pro akci s názvem „Rekonstrukce a modernizace Domova Narnie v Morkůvkách – Projektová dokumentace“, jejímž předmětem je rekonstrukce, modernizace, přístavba a vnitřní vybavení budovy č.p. 129 v Morkůvkách, tj. zařízení sociálních služeb obsahující obytné prostory pro 12 osob s mentálním a kombinovaným postižením v týdenním režimu (v rámci soc. služby týdenní stacionář) a 6 osob s mentálním a kombinovaným postižením v denním režimu (v rámci soc. služby denní stacionář) a zázemí pro personál. tato akce je blíže specifikovaná v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Architektonická studie“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
  • IČO: 18510949
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 240624

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy