Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti ELWACO s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1531
Systémové číslo: P22V00000118
Datum zahájení: 28.07.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření ve společnosti ELWACO s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Úsporná opatření ve společnosti ELWACO s.r.o.“, konkrétně jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu s poháněnými nástroji a 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu s poháněnými nástroji, osou Y a protivřetenem. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve specifikaci předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: ELWACO s.r.o.
 • IČO: 29258979
 • Poštovní adresa:
  Fryštácká 49
  763 14 Zlín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy