Veřejná zakázka: Pořízení technologií do společnosti CENTROPEN, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1556
Systémové číslo: P22V00000143
Datum zahájení: 29.08.2022
Nabídku podat do: 19.09.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení technologií do společnosti CENTROPEN, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Pořízení technologií do společnosti CENTROPEN a.s.“. Konkrétně se jedná o dodávku souboru nových a nepoužitých technologií. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 068 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CENTROPEN, a.s.
 • IČO: 00142492
 • Poštovní adresa:
  Třída 9. května 161
  38001 Dačice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy