Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1665
Systémové číslo: P22V00000252
Datum zahájení: 28.11.2022
Nabídku podat do: 15.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod s.r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku souboru nových a nepoužitých technologií. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve specifikaci předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 9 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: KOVAP Náchod, s.r.o.
 • IČO: 15046575
 • Poštovní adresa:
  Doly 180
  549 22 Nový Hrádek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy