Veřejná zakázka: Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – INTERGEMS, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1780
Systémové číslo: P23V00000087
Datum zahájení: 12.05.2023
Nabídku podat do: 01.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – INTERGEMS, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – INTERGEMS, s.r.o.“ elektronických přístrojů pro měření vápenatých iontů a alkality a dodávka softwaru, který bude schopen řídit pneumatické ventily, chod čerpadel, komunikovat s externími perifériemi skrze RS232 rozhraní, řídit a kontrolovat jejich chod. Dle logiky specifikované v zadání bude na základě vstupů z čidel a periferií řídit proces měření a čištění přístroje. Součástí SW bude i vytvoření uživatelského rozhraní pro ovládání chodu zařízení, včetně možností nastavení parametrů a změn v procesu měření. Uživatelské rozhraní bude zobrazovat informace o chodu, výsledcích měření, chybová hlášení a ostatní informace specifikované v zadání. Součástí zadání jsou i akceptační testy SW. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikacích předmětu plnění, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 230 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: INTERGEMS, s.r.o.
 • IČO: 26435608
 • Poštovní adresa:
  Márova 2805/8
  155 00 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy