Veřejná zakázka: Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – LT-KOVO s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1784
Systémové číslo: P23V00000091
Datum zahájení: 12.05.2023
Nabídku podat do: 01.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – LT-KOVO s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Vývoj automatizovaných řešení pro použití v cukrovarech a vývoj automatizovaného měřícího zařízení vápenatých iontů optickou metodou v lehké cukerné šťávě před odpařováním – LT-KOVO s.r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku nových a nepoužitých elektronických přístrojů pro měření vápenatých alkality, nerezového materiálu pro měření alkality a vápenatých iontů v roztoku a dodávka softwaru, který bude schopen řídit pneumatické ventily, chod čerpadel, komunikovat s externími perifériemi skrze RS232 rozhraní, řídit a kontrolovat jejich chod. Dle logiky specifikované v zadání bude na základě vstupů z čidel a periferií řídit proces měření a čištění přístroje. Součástí SW bude i vytvoření uživatelského rozhraní pro ovládání chodu zařízení, včetně možností nastavení parametrů a změn v procesu měření. Uživatelské rozhraní bude zobrazovat informace o chodu, výsledcích měření, chybová hlášení a ostatní informace specifikované v zadání. Součástí zadání jsou i akceptační testy SW, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součásti této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 114 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: LT-Kovo s.r.o.
 • IČO: 27145271
 • Poštovní adresa:
  Jateční 119
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy