Veřejná zakázka: Chodníky Dlouhá Loučka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 381
Systémové číslo: P17V00000088
Datum zahájení: 22.09.2017
Nabídku podat do: 10.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodníky Dlouhá Loučka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Chodníky Dlouhá Loučka“. Jedná se o stavbu chodníků v intravilánu obce Dlouhá Loučka. Chodníky jsou trasovány v souběhu s frekventovanou silnicí II/368. Silnice i chodníky leží levostranně od vodního toku Třebůvka, který teče přibližně severním směrem. Navržené chodníky zpravidla využívají silniční obrubník osazený při modernizaci silnice II/368. Případně je v některých úsecích proveden silniční obrubník nový a to včetně vodícího-odvodňovacího proužku. Šířka chodníku je zpravidla 1550 mm. Uvažováno včetně chodníkového obrubníku šíře 150 mm. Chodníkový kryt z betonové zámkové dlažby je vyspádován směrem od silnice z důvodu zasakování srážkových vod. Akce bude rozdělena na dva úseky
Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „Chodníky Dlouhá Loučka“ vypracované v srpnu 2017 společností INDESING s.r.o., IČ 268 76 035, Jezbořice 110, PSČ 530 02, odpovědný zástupce - Ing. Jiří Šejnoha a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 971 404 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Dlouhá Loučka
 • IČO: 00276588
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Loučka 97, PSČ 569 43
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 404861

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky