Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o. – dodávka vstřikovacích lisů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 711
Systémové číslo: P19V00000145
Datum zahájení: 26.08.2019
Nabídku podat do: 30.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o. – dodávka vstřikovacích lisů
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o. Konkrétně se jedná o dodávku jednoho kusu vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 400 t a jednoho kusu vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 140 t. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 13 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: NovoPLAST PP s.r.o.
  • IČO: 25283529
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy