Veřejná zakázka: Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 714
Systémové číslo: P19V00000148
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.08.2019
Nabídku podat do: 26.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 27 232 926 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: ČSAD Brno holding, a.s.
  • IČO: 46347151
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-025330

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky