Veřejná zakázka: Rekonstrukce sportoviště – ZŠ Klobouky u Brna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 728
Systémové číslo: P19V00000162
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.09.2019
Nabídku podat do: 25.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce sportoviště – ZŠ Klobouky u Brna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce sportoviště – ZŠ Klobouky u Brna“ spočívající v revitalizaci stávajícího víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ a Gymnáziu v Kloboukách u Brna.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Revitalizace víceúčelového hřiště Klobouky u Brna“ vypracované společností JANSPORT PROJEKT, s.r.o., Dědina 447, 68354 Otnice, IČ 06027504 v září 2019 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 240 116 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Klobouky u Brna
 • IČO: 00283258
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 169/1
  691 72 Klobouky u Brna

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy