Veřejná zakázka: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 898
Systémové číslo: P20V00000070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.03.2020
Nabídku podat do: 08.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky“. Projekt řeší opravy a drobné dispoziční úpravy v dvoupodlaží školy a celkovou rekonstrukci a nástavbu přízemní části. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností AK09, s.r.o., Myslínova 1689/33, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 29238561 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 160 591 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Lažánky
 • IČO: 00281972
 • Poštovní adresa:
  Lažánky 14
  66471 Lažánky

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy