Veřejná zakázka: Vzdělávání – EURIC, z.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 900
Systémové číslo: P20V00000072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.03.2020
Nabídku podat do: 31.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vzdělávání – EURIC, z.s.
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění vzdělávání pro zadavatele, včetně místa a prostor pro kurz, parkování a občerstvení pro účastníky, v rozsahu dle technických podmínek zadávací dokumentace. Blíže je předmět plnění specifikován v příloze č. 2 „Příloha č. 2 Technické podmínky místa kurzů“ a příloze č. 3 „Příloha č. 3 Technické podmínky rozsahu kurzů“, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 347 911 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: EURIC, z. s.
  • IČO: 01251023
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012928

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy