Veřejná zakázka: Sociální bydlení v obci Damnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 740
Systémové číslo: P19V00000174
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.09.2019
Nabídku podat do: 23.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sociální bydlení v obci Damnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Sociální bydlení v obci Damnice“. Jedná se o změnu dokončené stavby stavebními úpravami a nástavbou, a to objektu č.p. 36, která se nachází na pozemku parc. č. st. 206; k. ú. Damnice. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem Dřevěným, 66902 Znojmo, Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 272 226 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Damnice
 • IČO: 00600270
 • Poštovní adresa:
  Damnice 141
  671 78 Damnice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy