Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti PLASTEX

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1161
Systémové číslo: P21V00000043
Datum zahájení: 09.03.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna strojního vybavení společnosti PLASTEX
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Výměna strojního vybavení společnosti PLASTEX“. Konkrétně se jedná o dodávku 3 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu a 2 ks sušičky granulátu. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 10 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: PLASTEX s.r.o.
 • IČO: 62026909
 • Poštovní adresa:
  Vítějeves 210
  56906 Vítějeves

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy