Veřejná zakázka: Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti TRAMON s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1259
Systémové číslo: P21V00000141
Datum zahájení: 09.07.2021
Nabídku podat do: 09.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti TRAMON s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti TRAMON s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku mobilního drtiče, mobilního třídiče, pásového rypadla, pásového dopravníku, hutnící techniky, kolového rypadla, minirypadla, Nákladního automobilu na traktorovém podvozku s korbou a Tandemového sklápěcího přívěsu. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikacích předmětu plnění, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky.

Část 1 – Mobilní drtič
Část 2 – Mobilní třídič
Část 3 – Pásové rypadlo
Část 4 – Pásový dopravník
Část 5 – Hutnící technika
Část 6 – Kolové rypadlo
Část 7 – Minirypadlo
Část 8 – Nákladní automobil na traktorovém podvozku s korbou
Část 9 – Tandemový sklápěcí přívěs

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 41 541 623 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: TRAMON s.r.o.
 • IČO: 48172022
 • Poštovní adresa:
  Smetanovo náměstí 23
  57001 Litomyšl

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy