Veřejná zakázka: Digitalizace společnosti Galileo Corporation s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1891
Systémové číslo: P23V00000198
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-047630
Datum zahájení: 20.10.2023
Nabídku podat do: 20.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Digitalizace společnosti Galileo Corporation s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou služby a dodávky v souvislosti s realizací projektu „Digitalizace společnosti Galileo Corporation s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nových technologií HW charakteru v podobě tabletů s klávesnicemi a touchpadem a vytvoření a následná implementace nového komplexního CRM systému, díky kterému bude možné výrazně zrychlit procesy prodeje a vlivem významného zvýšení efektivity také snížit dobu realizace dodávek a tím pádem i možnost odbavení většího počtu klientů. Důvodem pro potřebu realizace projektu, a zároveň jedním ze startérů je nedostatečnost stávajících IT systémů, které kapacitně nedostačují k pokrytí stávající poptávky a efektivnímu řízení chodu celé organizace, včetně interakce s klienty. Podrobně je předmět plnění popsán ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Galileo Corporation s.r.o.
 • IČO: 25448714
 • Poštovní adresa:
  Březenecká 4808
  430 04 Chomutov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy