Veřejná zakázka: Uvedení inovací do praxe ve společnosti ALFENIX s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1954
Systémové číslo: P24V00000033
Datum zahájení: 16.02.2024
Nabídku podat do: 04.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Uvedení inovací do praxe ve společnosti ALFENIX s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Uvedení inovací do praxe ve společnosti ALFENIX s.r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku kombinovaného laseru. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, který je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 826 246 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: ALFENIX s.r.o.
 • IČO: 02707641
 • Poštovní adresa:
  U Vojtěcha 388
  25765 Čechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy