Veřejná zakázka: Dodávka vybavení specializovaných učeben ZŠ Žarošice II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 518
Systémové číslo VZ: P18V00000090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.10.2018
Nabídku podat do: 01.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka vybavení specializovaných učeben ZŠ Žarošice II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení učeben v rámci projektu „Vybudování specializovaných učeben ZŠ Žarošice“ Podrobně je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci „Stavební úpravy ZŠ Žarošice – odborné učebny“, vypracované společností PMA architects s.r.o., Kaštanová 566/125f, 620 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Radim Kolář Ph.D., ČKAIT: 1006201, v říjnu 2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění:
Předmět první části – dodávky nábytku – je definován v:
a) projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace, s názvem Příloha č. 9 Projektová dokumentace pro první část
b) výkazu výměr, který je přílohou zadávací dokumentace, s názvem Příloha č. 3 Výkaz výměr pro první část

Předmět druhé části – dodávka vybavení učeben – je definován v:
a) projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace, s názvem Příloha č. 10 Projektová dokumentace pro druhou část
b) výkazu výměr, který je přílohou zadávací dokumentace, s názvem Příloha č. 4 Výkaz výměr pro druhou část

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 273 193 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Žarošice
 • IČO: 00285528
 • Poštovní adresa:
  č.p.14, 696 34 Žarošice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy