Veřejná zakázka: Realizace nákupu a instalace technologií společnosti GS - TECH s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1024
Systémové číslo: P20V00000196
Datum zahájení: 25.09.2020
Nabídku podat do: 12.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace nákupu a instalace technologií společnosti GS - TECH s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Realizace nákupu a instalace 4 na sobě nezávislých technologií“ Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění pro každou část zvlášť, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 705 443 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: GS - TECH s.r.o.
 • IČO: 03893383
 • Poštovní adresa:
  Mšenská 3935/20
  46604 Mšeno nad Nisou

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy