Veřejná zakázka: Dodávka vybavení pro Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P14V00000050
Počátek běhu lhůt: 22.09.2014
Nabídku podat do: 09.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka vybavení pro Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
4.2 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace vybavení pro objekt Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, která je součástí realizace projektu podpořeného z ROP NUTS II Jihovýchod s názvem „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích“. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:
a) Předmětem plnění v rámci První části je dodávka, montáž a instalace nábytku a kuchyňského vybavení (včetně vestavěných spotřebičů)
Předmět První části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro První část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

b) Předmětem Druhé části je dodávka elektroniky, ICT vybavení a bílé techniky (volně stojící).
Předmět Druhé části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro Druhou část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Součástí druhé části není instalace či montáž.

c) Předmětem Třetí části veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace polohovacích postelí a zvedacích systémů pro imobilní klienty.
Předmět Třetí části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro Třetí část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 696 999 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
  • IČO: 18510949
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 240624

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
19.1 Nabídku je možné podat osobně v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelských činností na adrese Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín 760 01 v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy