Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod, s.r.o. - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1774
Systémové číslo: P23V00000081
Datum zahájení: 03.05.2023
Nabídku podat do: 05.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod, s.r.o. - 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod, s.r.o. - 2“. Konkrétně se jedná o dodávku nového a nepoužitého dlouhotočného automatu včetně příslušenství. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: KOVAP Náchod, s.r.o.
 • IČO: 15046575
 • Poštovní adresa:
  Doly 180
  549 22 Nový Hrádek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy