Veřejná zakázka: Úpravy skautské klubovny Hradisko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1859
Systémové číslo: P23V00000166
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.07.2023
Nabídku podat do: 12.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy skautské klubovny Hradisko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Úpravy skautské klubovny Hradisko“. Předmět plnění je komplexní rekonstrukce samostatně stojícího objektu sloužícího jako skautská klubovna a základna pro víkendové a prázdninové akce. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci hlavním inženýrem projektu Ing. Ondřejem Došlíkem, Březce 792, Štěpánov u Olomouce, 783 13. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 696 793 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Junák - český skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z.s.
 • IČO: 62335553
 • Poštovní adresa:
  Zikova 607/12
  779 00 Olomouc

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy