Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu č. p. 133 - II. etapa II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 505
Systémové číslo: P18V00000077
Datum zahájení: 22.08.2018
Nabídku podat do: 06.09.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu č. p. 133 - II. etapa II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy objektu č. p. 133 – II. etapa“. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 133 – II. etapa II“ vypracované v srpnu 2016 společností SINGRAF – projekční kancelář (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“. Zadavatel upozorňuje, že v příloze č. 6 jsou uvedeny i práce, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení, rozsah předmětu této veřejné zakázky je upřesněn přílohou č. 2 zadávací dokumentace – Výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 141 660 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Dlouhá Loučka
 • IČO: 00276588
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Loučka 97, PSČ 569 43
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 404861

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy