Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení ve společnosti Josef Jaroš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 972
Systémové číslo: P20V00000144
Datum zahájení: 19.06.2020
Nabídku podat do: 07.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna strojního vybavení ve společnosti Josef Jaroš
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti Josef Jaroš. Konkrétně se jedná o dodávku 1 ks nového a nepoužitého pásového rypadla a 1 ks kolového nakladače. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 310 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Josef Jaroš
 • IČO: 11008679
 • Poštovní adresa:
  Dolní Město 265
  58233 Dolní Město

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, Brno 602 00

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy