Veřejná zakázka: Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1659
Systémové číslo: P22V00000246
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2022
Nabídku podat do: 27.12.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna“. Předmět plnění je přestavba stávající budovy na sociálně terapeutické centrum Radost. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Jitkou Bartošovou, Laténská 428, 664 08 Blažovice, IČ: 72444932, autorizační osvědčení (č. 41855) (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 15 797 189 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
  • IČO: 18510949
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 240624

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky