Veřejná zakázka: Digitální transformace v podniku AXPEL MADE s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1748
Systémové číslo: P23V00000055
Datum zahájení: 27.02.2023
Nabídku podat do: 16.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Digitální transformace v podniku AXPEL MADE s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Digitální transformace v podniku AXPEL MADE s.r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku většího počtu nových a nepoužitých technologií. Podrobný popis každé části předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění a nenaceněných rozpočtech, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 7 052 931 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AXPEL MADE s.r.o.
 • IČO: 27843467
 • Poštovní adresa:
  Hasičská 913/26
  700 30 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy