Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu č. p. 133

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 309
Systémové číslo: P17V00000016
Datum zahájení: 28.02.2017
Nabídku podat do: 15.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu č. p. 133
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy objektu č. p. 133“. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu a novou přístavbu. Současný objekt č.p. 133 je určen pro funkci bydlení, přičemž v objektu budou zřízeny dvě samostatné bytové jednotky se společnými prostory. Stávající objekt byl realizován na pravoúhlém obdélníkovém půdoryse o základních rozměrech 11,290 x 5,920 m jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený plochou střechou. Vzhledem k současné zastavěné ploše a využitelnosti stávajících prostor byla k objektu na jižní straně navržena dřevěná přístavba, z části krytá dřevěným pobitím, určená jako technické zázemí. Zbývající část bude sloužit jako krytá lodžie s výhledem do zahrady. V severním průčelí jsou redukovány okenní prvky. Nové okenní prvky v podobě francouzských dveří jsou doplněny do jižní obvodové stěny. Nad hlavním vstupem do objektu bude zavěšen přístřešek jako ochrana proti povětrnostním vlivům. Obvodový plášť a půdní prostor bude zateplen s ohledem na snížení energetické náročnosti objektu. Stávající konstrukce střechy bude odstraněna a nahrazena střechou sedlovou. Vzhledem k absenci veřejné kanalizace v obci je pro likvidaci splaškových vod z objektu navržena domovní ČOV typ DC 4 pro 2 - 5 EO.4.6.Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 133“ vypracované v srpnu 2016 společností SINGRAF – projekční kancelář (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 041 255 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Dlouhá Loučka
 • IČO: 00276588
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Loučka 97, PSČ 569 43
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 404861

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky