Veřejná zakázka: Mezinárodní centrum pro umělecké vzdělávání sv. Benedikta z Nursie – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1893
Systémové číslo: P23V00000200
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-048527
Datum zahájení: 25.10.2023
Nabídku podat do: 08.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mezinárodní centrum pro umělecké vzdělávání sv. Benedikta z Nursie – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu prelatury v benediktinském klášteře Rajhrad pro účely tvůrčího vzdělávání v oblasti umění, restaurování významných památek, kulturně historického dědictví včetně památek písemných. Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání části 1 NP a minimální část 2 NP. Bude provedena kompletní oprava omítek. Záchrana dochované profilace a výměna okenních prvků na východní, severní a západní straně fasády. Některé truhlářské výrobky budou restaurovány, ostatní výplně otvorů budou provedeny nové z masivních profilů, a to jako repliky nebo dle návrhu, dle vyznačení ve výkresové dokumentaci. Stávající podlahy v interiéru budou odstraněny, včetně podkladních vrstev. V nově řešených místnostech bude provedena kompletní renovace vnitřních omítek. Po obvodu východní, severní a západní fasády bude provedeno obkopání stávajících zdí, bude vložena deska pro vytvoření provětrávané mezery se systémem výdechových a nádechových otvorů. Kolem objektu bude vytvořen nový okapový chodník z kamenných žulových kostek ukládaných do betonového lože. Bude provedena dodatečná injektážní clona. Bude provedena kompletní repase stávajícího dubového schodiště z 1 NP do 2 NP. Stávající střešní krtina bude nahrazena novou, budou osazeny nové obloukové vikýře.

Podrobně popsáno v projektové dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 56 955 848 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Benediktinské opatství Rajhrad
 • IČO: 00489174
 • Poštovní adresa:
  Klášter 1
  66461 Rajhrad

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky