Veřejná zakázka: Vybudování nového Domova Betlém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 507
Systémové číslo VZ: P18V00000079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.08.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vybudování nového Domova Betlém
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Vybudování nového Domova Betlém“ spočívající v provedení novostavby, která bude sloužit jako zařízení sociálních služeb obsahující obytné prostory pro 12 osob s těžkým zdravotním postižením, rozdělené na dvě domácnosti pro 6 osob (tj. jde o prostory pro realizaci služby domov pro osoby se zdravotním postižením), 2 samostatné pokoje pro realizaci pobytové odlehčovací služby, zázemí pro rehabilitaci, aktivizaci a ergoterapii uživatelů služeb a zázemí pro personál. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA“ vypracované společnosti Atelier 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245, hlavním inženýrem projektu Ing. Romanem Vrbou v červnu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 37 535 946 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
  • IČO: 18510949
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 240624

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky